ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
นักวิจัย : นลิน นิลอุบล , สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นลิน นิลอุบล , สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ . (2543). การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นลิน นิลอุบล , สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ . 2543. "การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นลิน นิลอุบล , สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ . "การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
นลิน นิลอุบล , สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ . การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.