ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน
นักวิจัย : วีรชิต ศรีมุข
คำค้น : คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม , การประมวลผลแบบขนาน , การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาส จงสถิตย์วัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21866
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอ การแก้ปัญหาการเดินทางของผู้ขายสินค้า (Traveling Salesman Problem) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของปัญหาเชิงวิวัฒนาการ โดยใช้ขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกัน (Coincidence Algorithm) แก้ปัญหา โดยให้มีการทำงานแบบขนานเพื่อลดเวลาการประมวลผลในการหาคำตอบ ปัญหาที่นำมาทดสอบในงานวิจัยจำนวน 5 ปัญหา ที่มีจำนวนเมืองในการเดินทางไม่เกิน 200 เมือง พัฒนาโดยใช้ภาษา C++ ร่วมกับตัวบริการ Intel Threading Building Blocks และให้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลกลางแบบ 4 แกน เปรียบเทียบกับการทำงานแบบลำดับ ผลการวิจัยที่ได้สามารถเพิ่มความเร็วในการประมวลผลได้จริง เมื่อวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา โดยแบ่งงานในขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหาให้ทำงานไปพร้อมๆกัน สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแบบลำดับถึง 3 เท่า

บรรณานุกรม :
วีรชิต ศรีมุข . (2554). การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรชิต ศรีมุข . 2554. "การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรชิต ศรีมุข . "การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วีรชิต ศรีมุข . การพัฒนาโปรแกรมของขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนตัวประมวลผลหลายแกน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.