ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (C.M.C.) จากวัสดุทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (C.M.C.) จากวัสดุทางการเกษตร
นักวิจัย : พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , ผึ่งผาย พรรณวดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , ผึ่งผาย พรรณวดี . (2543). การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (C.M.C.) จากวัสดุทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , ผึ่งผาย พรรณวดี . 2543. "การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (C.M.C.) จากวัสดุทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , ผึ่งผาย พรรณวดี . "การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (C.M.C.) จากวัสดุทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , ผึ่งผาย พรรณวดี . การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส (C.M.C.) จากวัสดุทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.