ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา
นักวิจัย : แสงดาว การุณยวนิช, 2515-
คำค้น : พัฒนาการของเด็ก , เด็กกำพร้า , พัฒนาการของทารก , ความผูกพัน , การปรับพฤติกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณระพี สุทธิวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740314694 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/88
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วางแผนการกระตุ้นพัฒนาการเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยใช้วิธีกรณีศึกษา กับกลุ่มตัวอย่าง 7 ราย ซึ่งประกอบด้วย กรณีศึกษา 3 ราย ที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และตัวควบคุมเทียม 4 ราย ที่ไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ โดยสร้างแผนการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วยแบบประเมินพัฒนาการ Hawaii Early Learning Profile (HELP) ผลจากการวิจัยพบว่า แผนการกระตุ้นพัฒนาการมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลังการกระตุ้นพัฒนาการ 4 เดือน กลุ่มกรณีศึกษาที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จะเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเร็วกว่า และเกิดมากกว่ากลุ่มควบคุมเทียมในพัฒนาการทุกๆ ด้าน

บรรณานุกรม :
แสงดาว การุณยวนิช, 2515- . (2544). การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงดาว การุณยวนิช, 2515- . 2544. "การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงดาว การุณยวนิช, 2515- . "การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
แสงดาว การุณยวนิช, 2515- . การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.