ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย
นักวิจัย : วสันต์ พงศาพิชญ์ , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ , กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ , สุดใจ จำปา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วสันต์ พงศาพิชญ์ , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ , กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ , สุดใจ จำปา . (2541). การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วสันต์ พงศาพิชญ์ , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ , กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ , สุดใจ จำปา . 2541. "การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วสันต์ พงศาพิชญ์ , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ , กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ , สุดใจ จำปา . "การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
วสันต์ พงศาพิชญ์ , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ , กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ , สุดใจ จำปา . การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.