ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ
นักวิจัย : จรรยา อินทมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรรยา อินทมณี . (2540). การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรรยา อินทมณี . 2540. "การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรรยา อินทมณี . "การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
จรรยา อินทมณี . การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.