ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย : วิทยา ยงเจริญ , กุลธร ศิลปบรรเลง , สุริยะ พระยาน้อย , สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา ยงเจริญ , กุลธร ศิลปบรรเลง , สุริยะ พระยาน้อย , สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล . (2540). การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิทยา ยงเจริญ , กุลธร ศิลปบรรเลง , สุริยะ พระยาน้อย , สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล . 2540. "การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิทยา ยงเจริญ , กุลธร ศิลปบรรเลง , สุริยะ พระยาน้อย , สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล . "การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
วิทยา ยงเจริญ , กุลธร ศิลปบรรเลง , สุริยะ พระยาน้อย , สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล . การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.