ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย
นักวิจัย : ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , เทอดไทย วัฒนธรรม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , เทอดไทย วัฒนธรรม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . (2540). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , เทอดไทย วัฒนธรรม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . 2540. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , เทอดไทย วัฒนธรรม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , เทอดไทย วัฒนธรรม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.