ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม
นักวิจัย : วรมาศ ยวงตระกูล, 2522-
คำค้น : กวีนิพนธ์สงคราม , สงครามในวรรณกรรม , สันติภาพในวรรณกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322954 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างวาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม จากสงคราม 5 ครั้ง ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเวียดนาม สงครามแบ่งแยกดินแดนคาบสมุทรบอลข่าน และเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 จากการศึกษากวีนิพนธ์สงครามจำนวนทั้งสิ้น 83 บท พบว่า กวีนิพนธ์สงครามยุคใหม่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสงครามสองประการคือ แนวคิดสนับสนุนสงครามและแนวคิดต่อต้านสงคราม แนวคิดสนับสนุนสงครามเป็นวาทกรรมดั้งเดิมของกวีนิพนธ์สงคราม ที่ยอมรับและสนับสนุนความชอบธรรมในการทำสงคราม โดยนำเสนอว่าสงครามเป็นส่วนหนึ่งของวิถีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่กำหนดโดยพระเจ้าและเชื่อว่า สงครามจะสามารถทำให้คนธรรมดากลายเป็นวีรบุรุษได้ ทั้งนี้แนวคิดแบ่งแยกแบบคู่ปรปักษ์กระตุ้นให้เกิดความเชื่อว่า มนุษย์จะสามารถบรรลุถึงสภาวะแห่งสันติภาพได้ด้วยการทำสงคราม แนวคิดต่อต้านสงครามเป็นวาทกรรมหลักของกวีนิพนธ์สงครามยุคใหม่ ซึ่งปฏิเสธความชอบธรรมในการทำสงคราม โดยนำเสนอผลกระทบของสงครามที่มีต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ วาทกรรมต่อต้านสงครรามสะท้อนทัศนคติในแง่ลบ ที่มนุษย์มีต่อหายนะอันเกิดจากสงครามเบ็ดเสร็จ ซึ่งไม่จำกัดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายในการทำลายล้าง และโต้แย้งแนวคิด "สงครามเพื่อยุติสงคราม" ทั้งนี้กวีนิพนธ์ที่ต่อต้านสงครามแนะว่า การตระหนักถึงผลกระทบอันน่ากลัวของสงคราม จะทำให้มนุษยชาติยุติการสู้รบและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

บรรณานุกรม :
วรมาศ ยวงตระกูล, 2522- . (2547). วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรมาศ ยวงตระกูล, 2522- . 2547. "วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรมาศ ยวงตระกูล, 2522- . "วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วรมาศ ยวงตระกูล, 2522- . วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.