ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพื่อศึกษาหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เพื่อศึกษาหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
นักวิจัย : สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . (2536). เพื่อศึกษาหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . 2536. "เพื่อศึกษาหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . "เพื่อศึกษาหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล . เพื่อศึกษาหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.