ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด
นักวิจัย : ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81039
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . (2534). การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . 2534. "การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . "การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . การอบแห้งข้าวโพดในฟลูอิดไดซ์เบด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.