ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา สร้าง และประยุกต์อุปกรณ์ฮีทไปป์ในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา สร้าง และประยุกต์อุปกรณ์ฮีทไปป์ในระดับอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , จินตนา ศิริสันธนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , จินตนา ศิริสันธนะ . (2534). การพัฒนา สร้าง และประยุกต์อุปกรณ์ฮีทไปป์ในระดับอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , จินตนา ศิริสันธนะ . 2534. "การพัฒนา สร้าง และประยุกต์อุปกรณ์ฮีทไปป์ในระดับอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , จินตนา ศิริสันธนะ . "การพัฒนา สร้าง และประยุกต์อุปกรณ์ฮีทไปป์ในระดับอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ , จินตนา ศิริสันธนะ . การพัฒนา สร้าง และประยุกต์อุปกรณ์ฮีทไปป์ในระดับอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.