ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัดหัวรังสีแอลฟา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัดหัวรังสีแอลฟา
นักวิจัย : มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80973
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร . (2532). วัดหัวรังสีแอลฟา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร . 2532. "วัดหัวรังสีแอลฟา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร . "วัดหัวรังสีแอลฟา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร . วัดหัวรังสีแอลฟา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.