ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง
นักวิจัย : จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ , วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ , วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . (2532). กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ , วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . 2532. "กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ , วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . "กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ , วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ . กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.