ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชินเทพ เพ็ญชาติ , วิทยา รุ่งแสง , พูลพร แสงบางปลา , ครรชิต ผิวนวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชินเทพ เพ็ญชาติ , วิทยา รุ่งแสง , พูลพร แสงบางปลา , ครรชิต ผิวนวล . (2532). การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชินเทพ เพ็ญชาติ , วิทยา รุ่งแสง , พูลพร แสงบางปลา , ครรชิต ผิวนวล . 2532. "การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชินเทพ เพ็ญชาติ , วิทยา รุ่งแสง , พูลพร แสงบางปลา , ครรชิต ผิวนวล . "การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
ชินเทพ เพ็ญชาติ , วิทยา รุ่งแสง , พูลพร แสงบางปลา , ครรชิต ผิวนวล . การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.