ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย : เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศจี จันทวิมล , เดือน สินธุพันธุ์ประทม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์ . (2522). การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์ . 2522. "การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์ . "การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
เพชราภรณ์ ทรัพย์ถือสัตย์ . การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.