ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ
นักวิจัย : มนัสวิน เอมะศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21142
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคธุรกิจ แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังใช้งานระบบเลกาซีอยู่ เนื่องจากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้หากระบบที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่นั้นให้ผลการทำงานที่แตกต่างจากระบบเลกาซี งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอโมเดลที่ให้ระบบเลกาซีมาทำงานคู่ขนานกับระบบใหม่แบบแอคทีฟเรพลิเคชันและสรุปผลลัพธ์กลับไปยังผู้เรียกใช้ โดยการสรุปผลลัพธ์นั้นยึดตามแบบจำลองนโยบายซึ่งทำให้สามารถควบคุมการสรุปผลลัพธ์ได้ตามสถานการณ์ โดยสิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้นอกจากผลลัพธ์การทำงานจะน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้ว ยังเสริมการทนทานต่อความเสียหายของระบบโดยรวมด้วย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยทดสอบหาข้อบกพร่องให้กับระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
มนัสวิน เอมะศิริ . (2551). การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสวิน เอมะศิริ . 2551. "การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสวิน เอมะศิริ . "การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
มนัสวิน เอมะศิริ . การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.