ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line
นักวิจัย : รศนา วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . (2556). การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . 2556. "การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . "การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.