ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : นันทวัน ฤทธิ์เดช , ทิพย์นภา วงษ์คูณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ทิพย์นภา วงษ์คูณ . (2556). การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ทิพย์นภา วงษ์คูณ . 2556. "การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ทิพย์นภา วงษ์คูณ . "การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
นันทวัน ฤทธิ์เดช , ทิพย์นภา วงษ์คูณ . การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2556.