ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ
นักวิจัย : เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
คำค้น : การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) , ไวรัสคอมพิวเตอร์ , เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20462
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ปัจจุบันข้อมูลบนเครือข่ายมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ต้องใช้เนื้อที่มากและต้องมีการบริหารจัดการที่ดี วิธีการสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสามารถนำมาใช้กับ สนิฟเฟอร์ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานขึ้น แต่การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับหนอนลดน้อยลง เพราะอัตราการกราดตรวจของหนอนหลังจากถูกสุ่มตัวอย่างจะลดน้อยลงด้วย จึงต้องเลือกอัตราการสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม งานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการสุ่มตัวอย่างสำหรับลดข้อมูล พร้อมทั้งการหาขอบเขตขั้นต่ำของการสุ่มตัวอย่างและอัตราการกราดตรวจของหนอนที่สามารถตรวจถูกจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์ . (2551). การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์ . 2551. "การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์ . "การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์ . การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.