ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย
นักวิจัย : กิตติศักดิ์ นิทาน
คำค้น : เว็บเซอร์วิส , ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์เว็บ เซอร์วิส โดยใช้รายการจุดอ่อนซีวีอี และได้นำเสนอวิธีการจำแนกความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับความเสียหายที่เกิด ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การรักษาความลับ บูรณภาพ และสภาพพร้อมใช้งาน โดยแยกจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์เว็บเซอร์วิสเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ จุดอ่อนของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและจุดอ่อนของเครื่องมือ ที่ใช้ในการสนับสนุนการให้บริการ ในการประเมินได้มีการนำค่าของผลกระทบมาคำนวณหาค่าและเปรียบเทียบคะแนนความ เสียหายของจุดอ่อนของแต่ละผลิตภัณฑ์

บรรณานุกรม :
กิตติศักดิ์ นิทาน . (2550). การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติศักดิ์ นิทาน . 2550. "การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติศักดิ์ นิทาน . "การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
กิตติศักดิ์ นิทาน . การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.