ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล
นักวิจัย : อัญชลี จันทร์คง , วิภูษิต มัณฑะจิตร , จามรี ยิ้มแย้ม , สุเมตต์ ปุจฉาการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี จันทร์คง , วิภูษิต มัณฑะจิตร , จามรี ยิ้มแย้ม , สุเมตต์ ปุจฉาการ . (2555). แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัญชลี จันทร์คง , วิภูษิต มัณฑะจิตร , จามรี ยิ้มแย้ม , สุเมตต์ ปุจฉาการ . 2555. "แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัญชลี จันทร์คง , วิภูษิต มัณฑะจิตร , จามรี ยิ้มแย้ม , สุเมตต์ ปุจฉาการ . "แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
อัญชลี จันทร์คง , วิภูษิต มัณฑะจิตร , จามรี ยิ้มแย้ม , สุเมตต์ ปุจฉาการ . แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.