ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . (2554). การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . 2554. "การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . "การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.