ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
นักวิจัย : อัจฉรา เทียมภักดี , วรางคณา เตมียะ , สมชาย จอมดวง , สถิระ หิรัญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา เทียมภักดี , วรางคณา เตมียะ , สมชาย จอมดวง , สถิระ หิรัญ . (2553). ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา เทียมภักดี , วรางคณา เตมียะ , สมชาย จอมดวง , สถิระ หิรัญ . 2553. "ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา เทียมภักดี , วรางคณา เตมียะ , สมชาย จอมดวง , สถิระ หิรัญ . "ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อัจฉรา เทียมภักดี , วรางคณา เตมียะ , สมชาย จอมดวง , สถิระ หิรัญ . ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.