ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์
นักวิจัย : ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , อำพิน กันธิยะ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , อำพิน กันธิยะ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ . (2554). การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , อำพิน กันธิยะ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ . 2554. "การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , อำพิน กันธิยะ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ . "การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , อำพิน กันธิยะ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ . การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.