ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย
นักวิจัย : สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . (2553). คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . 2553. "คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . "คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา , ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว . คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.