ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : ธรรมนูญ โปรดปราน , วิลัสนา โพธิ์ศรี , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/80137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ โปรดปราน , วิลัสนา โพธิ์ศรี , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธรรมนูญ โปรดปราน , วิลัสนา โพธิ์ศรี , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธรรมนูญ โปรดปราน , วิลัสนา โพธิ์ศรี , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ธรรมนูญ โปรดปราน , วิลัสนา โพธิ์ศรี , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.