ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า
นักวิจัย : สุภักตร์ ปัญญา , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , รังสิมา อัมพวัน , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , ปวีณา นวมเจริญ , วรางคณา สงวนพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/79769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภักตร์ ปัญญา , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , รังสิมา อัมพวัน , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , ปวีณา นวมเจริญ , วรางคณา สงวนพงษ์ . (2552). การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภักตร์ ปัญญา , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , รังสิมา อัมพวัน , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , ปวีณา นวมเจริญ , วรางคณา สงวนพงษ์ . 2552. "การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภักตร์ ปัญญา , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , รังสิมา อัมพวัน , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , ปวีณา นวมเจริญ , วรางคณา สงวนพงษ์ . "การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุภักตร์ ปัญญา , ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , รังสิมา อัมพวัน , ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ , ปวีณา นวมเจริญ , วรางคณา สงวนพงษ์ . การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.