ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม
นักวิจัย : อำไพทิพย์ สุขหอม , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/79370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำไพทิพย์ สุขหอม , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ . (2551). บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำไพทิพย์ สุขหอม , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ . 2551. "บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำไพทิพย์ สุขหอม , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ . "บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อำไพทิพย์ สุขหอม , ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , ดวงพร คันธโชติ , สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ , สุพรรษา อุไรพันธ์ , ภารดา อุทโท , วราภรณ์ บุญประเสริฐ . บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.