ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนก Acanthamoeba ชนิดก่อโรคในสัตว์ทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนก Acanthamoeba ชนิดก่อโรคในสัตว์ทดลอง
นักวิจัย : พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
คำค้น : Acanthamoeba , acanthamoebic keratitis , Polymerase chain reaction
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5480003 , http://research.trf.or.th/node/8822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อ Acanthamoeba เป็นเชื้ออะมีบาที่ดำรงชีวิตอิสระในธรรมชาติ ที่พบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เชื้อนี้สามารถก่อโรคได้ มีรายงานการก่อให้เกิดโรคเยื่อสมองอักเสบและกระจกตาอักเสบ การวินิจฉัยที่ รวดเร็วและมีความจำเพาะต่อเชื้อจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีพีซีอาร์ได้รับการ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น แต่ที่ผ่านยังมีขั้นตอนของการสกัดดีเอ็นเอเพื่อใช้ เป็นตัวตั้งต้นในการเพิ่มจำนวนยีน ทำให้ต้องเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาวิธี พีซีอาร์โดยไม่ต้องทำการสกัดดีเอ็นเอและสามารถวินิจฉัยเชื้อได้แม้ในตัวอย่างผู้ป่วยจะมีเชื้อเพียงเซลล์ เดียว และไพรเมอร์ออกแบบมาจากยีนไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอขนาด 16S ในไมโตคอนเดรียที่จำเพาะต่อ เชื้อ Acanthamoeba ซึ่งจากการทดลองพบว่าที่ความร้อน 94°C โดยใช้เวลา 10 นาทีทำให้ซีสต์แตก และไพรเมอร์เข้าจับกับดีเอ็นเอเป้าหมายและเพิ่มจำนวนยีนได้โดยมีขนาดประมาณ 180 bp ดังนั้น เทคนิคนี้จึงมีความไวและความจำเพาะสูงเนื่องจากแม้เพียงซีสต์เดียวก็สามารถตรวจวินิจฉัยได้ โดยไม่ ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสกัดดีเอ็นเอก่อนทำพีซีอาร์ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังได้ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากธรรมชาติจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทำการเพาะหาเชื้อ Acanthamoeba เพื่อศึกษาชนิดของ Acanthamoeba ทั้งหมดที่กระจายในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็น แนวทางในการศึกษาเชื้อที่อาจก่อโรคที่พบในธรรมชาติ และศึกษาชนิดของเชื้อในระดับสปีชีส์โดยการ ทำพีซีอาร์และการหาลำดับเบสโดยวิธี DNA sequencing ซี่งจากผลการศึกษาพบเชื้อสายพันธุ์ที่ ปนเปื้อนในแหล่งน้ำดังต่อไปนี้คือ A. castellanii, A. polyphaga, A. lenticulata, Acanthamoeba sp. strain LVEI and Acanthamoeba sp.strain OSHU นับเป็นการรายงานครั้งแรกของการพบเชื้อสายพันธุ์ อื่นๆนอกเหนือจากเชื้อ A. castellanii ที่เคยมีรายงานแล้วในผู้ป่วยโรคกระจกตาอักเสบในไทย

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . (2552). การจำแนก Acanthamoeba ชนิดก่อโรคในสัตว์ทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . 2552. "การจำแนก Acanthamoeba ชนิดก่อโรคในสัตว์ทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . "การจำแนก Acanthamoeba ชนิดก่อโรคในสัตว์ทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ . การจำแนก Acanthamoeba ชนิดก่อโรคในสัตว์ทดลอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.