ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
นักวิจัย : อานุภาพ พานิชผล , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/79263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานุภาพ พานิชผล , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . (2551). การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อานุภาพ พานิชผล , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . 2551. "การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อานุภาพ พานิชผล , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . "การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อานุภาพ พานิชผล , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.