ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
นักวิจัย : ญาดา พลแสน , วรรณดี บัญญัตรัชต , นันทวัน ฤทธิ์เดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/79146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ญาดา พลแสน , วรรณดี บัญญัตรัชต , นันทวัน ฤทธิ์เดช . (2551). การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ญาดา พลแสน , วรรณดี บัญญัตรัชต , นันทวัน ฤทธิ์เดช . 2551. "การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ญาดา พลแสน , วรรณดี บัญญัตรัชต , นันทวัน ฤทธิ์เดช . "การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ญาดา พลแสน , วรรณดี บัญญัตรัชต , นันทวัน ฤทธิ์เดช . การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของจุลินทรีย์ ในระหว่างการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.