ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา
นักวิจัย : กัลยา วัฒยากร , สุวรรณา ภาณุตระกูล , กาญจนา อดุลยานุโกศล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัลยา วัฒยากร , สุวรรณา ภาณุตระกูล , กาญจนา อดุลยานุโกศล . (2550). การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กัลยา วัฒยากร , สุวรรณา ภาณุตระกูล , กาญจนา อดุลยานุโกศล . 2550. "การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กัลยา วัฒยากร , สุวรรณา ภาณุตระกูล , กาญจนา อดุลยานุโกศล . "การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กัลยา วัฒยากร , สุวรรณา ภาณุตระกูล , กาญจนา อดุลยานุโกศล . การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.