ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , กรองแก้ว สูอำพัน , เอกพล อ่อนนุช , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , กรองแก้ว สูอำพัน , เอกพล อ่อนนุช , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ . (2550). การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , กรองแก้ว สูอำพัน , เอกพล อ่อนนุช , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ . 2550. "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , กรองแก้ว สูอำพัน , เอกพล อ่อนนุช , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ . "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , กรองแก้ว สูอำพัน , เอกพล อ่อนนุช , ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ . การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.