ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต . (2550). การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต . 2550. "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต . "การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , พรเทพ พรรณรักษ์ , นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ , บัณฑิต สิขัณฑกสมิต . การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.