ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์
นักวิจัย : กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ , ศรีรัตน์ สอดศุข , สง่า ลีสง่า , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ , ศรีรัตน์ สอดศุข , สง่า ลีสง่า , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . (2550). ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ , ศรีรัตน์ สอดศุข , สง่า ลีสง่า , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . 2550. "ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ , ศรีรัตน์ สอดศุข , สง่า ลีสง่า , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . "ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ , ศรีรัตน์ สอดศุข , สง่า ลีสง่า , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข . ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.