ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
นักวิจัย : นงนุช วงศ์สินชวน , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วุฒิพร พรหมขุนทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช วงศ์สินชวน , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วุฒิพร พรหมขุนทอง . (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช วงศ์สินชวน , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วุฒิพร พรหมขุนทอง . 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช วงศ์สินชวน , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วุฒิพร พรหมขุนทอง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นงนุช วงศ์สินชวน , วิชัย หวังวโรดม , มนูญ ศิรินุพงศ์ , สุจริต ส่วนไพโรจน์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วุฒิพร พรหมขุนทอง . ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.