ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
นักวิจัย : นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . 2550. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นพรัตน์ มะเห , สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.