ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , สุชนา ชวนิชย์ , เจริญ นิติธรรมยง , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/78152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , สุชนา ชวนิชย์ , เจริญ นิติธรรมยง , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร . (2553). การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , สุชนา ชวนิชย์ , เจริญ นิติธรรมยง , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร . 2553. "การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , สุชนา ชวนิชย์ , เจริญ นิติธรรมยง , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร . "การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วรณพ วิยกาญจน์ , จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ , สุชนา ชวนิชย์ , เจริญ นิติธรรมยง , ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน , สมฤดี จิตประไพ , ศานิต ปิยะพัฒนากร . การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.