ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
นักวิจัย : วรรณณี แสนทวีสุข , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , ศิรุษา กฤษณะพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณณี แสนทวีสุข , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ . (2552). โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณณี แสนทวีสุข , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ . 2552. "โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณณี แสนทวีสุข , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ . "โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วรรณณี แสนทวีสุข , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ . โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.