ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย : เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , รัตติกร เตชะพันธุ์ , ไพโรจน์ วิริยจารี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77918
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , รัตติกร เตชะพันธุ์ , ไพโรจน์ วิริยจารี . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , รัตติกร เตชะพันธุ์ , ไพโรจน์ วิริยจารี . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , รัตติกร เตชะพันธุ์ , ไพโรจน์ วิริยจารี . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , รัตติกร เตชะพันธุ์ , ไพโรจน์ วิริยจารี . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.