ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
นักวิจัย : ธัชคณิน จงจิตวิมล , ธนากร วงษ์ศา , อนุพันธ์ กงบังเกิด , ปราณี นางงาม , เกศรา บางสารี , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , สุชาดา บัวพันธ์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , จุรีรัตน์ บุญวัน , พันธิตรา กมล , เสฐียร ดามาพงษ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , วัชรศักดิ์ มาเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77915
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัชคณิน จงจิตวิมล , ธนากร วงษ์ศา , อนุพันธ์ กงบังเกิด , ปราณี นางงาม , เกศรา บางสารี , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , สุชาดา บัวพันธ์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , จุรีรัตน์ บุญวัน , พันธิตรา กมล , เสฐียร ดามาพงษ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , วัชรศักดิ์ มาเกิด . (2553). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธัชคณิน จงจิตวิมล , ธนากร วงษ์ศา , อนุพันธ์ กงบังเกิด , ปราณี นางงาม , เกศรา บางสารี , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , สุชาดา บัวพันธ์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , จุรีรัตน์ บุญวัน , พันธิตรา กมล , เสฐียร ดามาพงษ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , วัชรศักดิ์ มาเกิด . 2553. "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธัชคณิน จงจิตวิมล , ธนากร วงษ์ศา , อนุพันธ์ กงบังเกิด , ปราณี นางงาม , เกศรา บางสารี , สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ , สุชาดา บัวพันธ์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , เสวียน เปรมประสิทธิ์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ , วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , จุรีรัตน์ บุญวัน , พันธิตรา กมล , เสฐียร ดามาพงษ์ , สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม , วัชรศักดิ์ มาเกิด . "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.