ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"
นักวิจัย : กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77798
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . (2553). โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . 2553. "โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . "โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.