ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอี๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอี๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา
นักวิจัย : ปรียานุช บวรเรืองโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . (2553). การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอี๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . 2553. "การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอี๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . "การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอี๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . การผลิตกล้าเชื้อโคจิซีอี๊วเพื่อใช้ในการหมักน้ำปลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.