ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)
นักวิจัย : ส่งศรี กุลปรีชา , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , นลิน นิลอุบล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77608
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ส่งศรี กุลปรีชา , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , นลิน นิลอุบล . (2541). การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ส่งศรี กุลปรีชา , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , นลิน นิลอุบล . 2541. "การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ส่งศรี กุลปรีชา , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , นลิน นิลอุบล . "การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ส่งศรี กุลปรีชา , ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , นลิน นิลอุบล . การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.