ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.
นักวิจัย : วิจิตรา ลีละศุภกุล , ดวงพร คันธโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา ลีละศุภกุล , ดวงพร คันธโชติ . (2539). การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิจิตรา ลีละศุภกุล , ดวงพร คันธโชติ . 2539. "การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิจิตรา ลีละศุภกุล , ดวงพร คันธโชติ . "การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
วิจิตรา ลีละศุภกุล , ดวงพร คันธโชติ . การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.