ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ
นักวิจัย : ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์
คำค้น : สแกนเนอร์ , ระบบการสร้างภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กฤษดา วิศวธีรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745843369 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19924
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

วิทยานิพนธ์นี้กล่าวถึงการออกแบบและการสร้างเครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ เพื่อใช้ตรวจวัดตำแหน่งของรูเจาะบนแผ่นโลหะ โดยใข้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งรูเจาะบนแผ่นโลหะ เครื่องที่สร้างขึ้นนี้ สามารถอ่านภาพแผ่นโลหะขนาดสูงสุดไม่เกิน 1X2.4X0.03 เมตร โดยใช้ตัวอ่านภาพเชิงเส้นชนิด CCD อ่านกวาดภาพตามหน้ากว้าง 1 เมตร และใช้ชุดพัลส์มอเตอร์ขับเกลียวตัวหนอนเคลื่อนหัวอ่านไปตามแนวความยาว 2.4 เมตร การอ่านภาพตามหน้ากว้าง 1 เมตร นั้น ใช้จุดรับภาพ 20,000 จุด โดยใช้กล้อง 5 ตัว เทคนิคในการลดทอนข้อมูลภาพใช้วิธีการเก็บเฉพาะตำแหน่งที่เป็นขอบของรูในแผ่นโลหะเท่านั้น การปรับแต่งและการต่อภาพที่ได้จากกล้องแต่ละตัวทำด้วยซอฟต์แวร์ เครื่องต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ให้ความแม่นยำในการอ่านภาพประมาณ 0.6 มิลลิเมตรและให้ความละเอียดของภาพ 508 จุดต่อนิ้ว การอ่านภาพเต็มระยะพิกัดใช้เวลาประมาณ 20 นาที

บรรณานุกรม :
ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ . (2537). เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ . 2537. "เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ . "เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ . เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.