ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด , อนวัช สุวรรณกุล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด , อนวัช สุวรรณกุล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา . (2543). เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด , อนวัช สุวรรณกุล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา . 2543. "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด , อนวัช สุวรรณกุล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา . "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด , อนวัช สุวรรณกุล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา . เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.