ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ
นักวิจัย : มัณฑนา วิงวอน
คำค้น : บริโภคศึกษา , พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ , สังคมประกิต , Consumer education , Consumer behavior -- Thailand -- Bangkok , Socialization
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิติ ภวัครพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19683
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อนำพาผู้อ่านให้เข้าไปในโลกของอาหาร ซึ่งนอกจากจะมีความหมายในแง่ของวัตถุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้แล้ว อาหารยังเป็นสิ่งแสดงถึงความหมาย คุณค่า และระบบของการกระทำต่างๆ อีกด้วย เหตุที่เลือกศึกษา “หมูกระทะ” ก็เนื่องจากเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ดึงดูดใจของคนที่มาเป็นกลุ่ม หรือมักจะทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันเป็นกลุ่ม ด้วยความเป็นจริงข้อนี้จึงทำให้ผู้เขียนเกิดการตั้งคำถามว่า ระบบกลุ่มที่แสดงผ่านการกินหมูกระทะนี้สื่อถึงความหมายอะไรบ้าง ความเป็นกลุ่มมีผลต่อการช่วยเหลือหรือพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร และเหตุใดหมูกระทะจึงเป็นที่นิยมของคนที่มาเป็นกลุ่ม โดยได้เลือกใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาที่เรียกว่า การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม คือการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขา ไปทำกิจกรรมร่วมกับเขา ร่วมพูดคุย ทำงาน เที่ยว ฯลฯ ไปกับเขาประหนึ่งว่า ผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ผู้เขียนเลือกศึกษา เพื่อทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของพวกเขา ผลการศึกษาพบว่า การกินหมูกระทะร่วมกันนั้นเกิดขึ้นจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การกินร่วมกันของกลุ่มที่ศึกษาเป็นการตอกย้ำระบบสังคมเมืองที่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันทุกด้าน เช่น การหาเงินเพื่อมาหมุนเวียนค้าขาย การกู้ยืมเงินภายในกลุ่ม ฯลฯ การกินร่วมกันสามารถทำให้คนเกิดความสนิทสนมกัน และทำให้รู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญของกลุ่ม และที่สำคัญก็คือเป็นการทำให้ความเป็นกลุ่ม หรือการเป็นสังคมคงอยู่ต่อไปได้

บรรณานุกรม :
มัณฑนา วิงวอน . (2553). บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัณฑนา วิงวอน . 2553. "บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัณฑนา วิงวอน . "บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
มัณฑนา วิงวอน . บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.