ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970
นักวิจัย : พงษ์พันธ์ พึ่งตน
คำค้น : ปราสาทพระวิหาร , สังคมนิยม -- กัมพูชา , พุทธสังคมนิยม -- กัมพูชา , กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดินาร์ บุญธรรม , ใกล้รุ่ง อามระดิษ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19673
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษากระบวนการสร้างความหมายและความสำคัญให้กับปราสาทพระวิหาร ในทัศนะและเงื่อนไขของชาวเขมรในยุคสังคมราษฎร์นิยม อันเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ สมเด็จสีหนุมีพระดำริว่า ประเทศไทยมีนโยบายและแผนการที่จะล้มล้างระบอบการปกครองของพระองค์ ด้วยเหตุนี้จึงทรงนำกรณีความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหาร ขึ้นสู่การพิจารณคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หลังจากที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิพากษาให้ปราสาท "พระวิหาร" ตกเป็นสิทธิ์ของกัมพูชา สมเด็จสีหนุทรงใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างความหมายและความสำคัญให้กับศาสนสถานแห่งนี้ การเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปราสาทหลังนี้ ไม่เพียงแต่อ้างความชอบธรรมของกัมพูชาบนพื้นฐานคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หากยังสร้างความสำคัญให้กับปราสาทพระวิหารผ่านการเผยแพร่อุดมการณ์ "สังคมนิยมพระพุทธศาสนา" ทั้งยังได้เชื่อมโยงปราสาทพระวิหารเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร โดยมีเป้าหมายคือ การสะท้อนภาพความมั่นคงของระบอบสังคมราษฎร์นิยม ที่เน้นความสอดประสานกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองดังในสมัยเมืองพระนคร

บรรณานุกรม :
พงษ์พันธ์ พึ่งตน . (2552). ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์พันธ์ พึ่งตน . 2552. "ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์พันธ์ พึ่งตน . "ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พงษ์พันธ์ พึ่งตน . ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.